23. december 2009

otroški oddelek / youth department

                                     tehnika /technique: zidne barve /interior wall paints; 2.20 x 10m
Slike v realnem prostoru ne moreš videti v celoti, ker je hodnik predolg in preozek, zato sva več fotogafij sestavili v panoramsko sliko, da se jo vidi brez popačenja zaradi perspektive.

Detajli / Details

18. december 2009

mediateka / media department

tehnika/technique: zidne barve/interior wall paints; 2,5m x 10m

Poslikava stopnišča v Mestni knjižnici Ljubljana, na poti v oddelek mediateke - klet. 
Wall painting in Ljubljana Public Library, stairway to the media departmant - basement.


Nekaj detajlov iz poslikave wall painting details

Na klavirju: avtorici, za mikrofonom: knjižničar Matjaž Mišič, za naju je iskal potrebno gradivo in vestno spremljal nastajanje tele slike. Ker je visok, sva ga ponucali tudi za barvanje v višjih predelih.
On piano: authors; on the mike: Ljubljana Public Library employee Matjaž Mišič who provided us the literature we needed and conscientiously monitoring the progress of our work. We also took advantage of his hight for painting on higher area.

17. december 2009

Sončice

tehnika/techique: stiropor/styrofoam
premer/diameter: 30cm - 70cm

Novoletni okraski za božično proslavo četrtne skupnosti Moste. 
Christmas decoration for Moste community.

15. december 2009

simpozij Mavrična knjižnica


Razstava simpozija (Mavrična Knjižnica, večkulturnost v evropskih knjižnicah za otroke). Predstavili sva mladinske knjižnice štirih držav: Francijo, Nemčijo, Hrvaško in Slovenijo. 
Symposium exhibition (Rainbow Library, Multiculturalism in European Librarys for Children. We presented children libraries  from four countries: France, Germany, Croatia and Slovenia.

12. december 2009

Saša Vegri

Razstava, posvečena pesnici Saši Vegri ob simpoziju v Mestni knižnici Ljubljana.
Exposition devoted to our poet Saša Vegri in Ljubljana public library.

01. december 2009